Centrum Edukacji Biomedycznej

to centrum kompetencji, którego działania koncentrują się na transferze technologii, rozwoju projektów badawczych oraz działalności szkoleniowej.

Centrum powstało z połączenia doświadczeń Nickel Technology Park Poznań oraz Centrum Badań DNA.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Szkolenia realizowane są w postaci warsztatów oraz zajęć praktycznych z zakresu biotechnologii, medycyny molekularnej, genetyki oraz zagadnień marketingu i komunikacji w branży biotechnologicznej i life sciences. Jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie dotyczące każdego zagadnienia czy tematu.

Nasz zespół składa się z doświadczonej kadry krajowej i zagranicznej. Współpracujemy także z wieloma specjalistami z zakresu ochrony patentowej i praw własności intelektualnej.

Centrum Edukacji Biomedycznej dysponuje nowoczesnym zapleczem naukowym i laboratoryjnym, przygotowanym do wdrażania nowych technologii.

Realizujemy szkolenia dedykowane dla grup zorganizowanych z możliwością dopasowania do potrzeb klienta zarówno terminu oraz programu szkolenia.

Oferta

Oferujemy wyspecjalizowane usługi z zakresu:
 1. Szkoleń
  • Nowoczesnej metodyki badawczej dla branży bio/life sciences
  • Marketingu i rozwoju produktów dla branży bio/life sciences
  • Komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie biomedycyny
 2. Komercjalizacji, w tym ochrony własności przemysłowej
  oraz transferu technologii
 3. Oceny projektów badawczo-rozwojowych (due-dilligence)
 4. Doboru źródeł finansowania dla projektów badawczo-rozwojowych
 5. Przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów
  badawczo-rozwojowych

Kursy i szkolenia

Temat szkolenia Program szkolenia Termin szkolenia Czas trwania szkolenia Cena promocyjna Cena regularna Ilość osób na szkoleniu
Zastosowanie metod biologii molekularnej w kryminalistyce, analizie pokrewieństwa i badaniach genealogicznych Pobierz PDF Zapytaj o termin 2 dni 1070 zł brutto 1499 zł brutto 6 osób
Zastosowanie metody Real-Time PCR w diagnostyce medycznej i mirobiologicznej Pobierz PDF Zapytaj o termin 2 dni 1070 zł brutto 1499 zł brutto 6 osób
Metoda HRM, zastosowanie i optymalizacja Pobierz PDF Zapytaj o termin 1 dzień 535 zł brutto 649 zł brutto 6 osób
Projektowanie starterów i sond do Real-Time PCR Pobierz PDF Zapytaj o termin 1 dzień 535 zł brutto 649 zł brutto 6 osób
Sekwencjonowanie DNA Pobierz PDF Zapytaj o termin 2 dni 1070 zł brutto 1499 zł brutto 6 osób
Mikromacierze DNA - zastosowanie w medycynie i biotechnologii Pobierz PDF Zapytaj o termin 2 dni 1070 zł brutto 1499 zł brutto 6 osób
Genotypowanie - zastosowanie w medycynie i kryminalistyce Pobierz PDF Zapytaj o termin 2 dni 1070 zł brutto 1499 zł brutto 6 osób
Marketing, Consumer Insight and Product development Pobierz PDF Zapytaj o termin 2 dni 1040 zł brutto 1499 zł brutto 15 osób
Komercjalizacja rozwiązań technologicznych w zakresie biomedycyny Pobierz PDF Zapytaj o termin 2 dni 1040 zł brutto 1499 zł brutto 15 osób
Własność przemysłowa w farmacji i biotechnologii Pobierz PDF Zapytaj o termin 1 dzień 1850 zł brutto 2499 zł brutto 20 osób
Przedsiębiorczość w obszarze High- Tech Pobierz PDF Zapytaj o termin 1 dzień 2000 zł brutto 2699 zł brutto 20 osób

Zgłoszenie uczestnictwa krok po kroku

 1. Wypełnienie Karty Zgłoszeniowej oraz przesłanie jej na maila: szkolenia@cebim.pl
 2. Wpłata zaliczki wysokości 20% opłaty za szkolenie: 55 1240 6609 1111 0010 4981 8618 Bank Pekao

* Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej oraz nazwę szkolenia.

Zaliczki wpłacamy najpóźniej do 7 dni przed terminem szkolenia.


Rezygnacja z uczestnictwa

Do 10 dni przed datą szkolenia- rezygnacja jest bezpłatna.

Od 9- 5 dni przed datą szkolenia – nie zwracamy kosztów zaliczki.

W terminie 4 dni i krótszym przed datą szkolenia lub nieobecnością na nim powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.

Rezygnację z udziału w szkoleniu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@cebim.pl

W przypadku niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz do zmian w programie nie wpływających na zakres tematyczny szkolenia.

Biopartnering

We are looking for strategic partnerships Central and Eastern Europe. So if you've discovered something significant, perhaps it’s time to learn how we can work together to turn your discovery's potential into reality.

We are esspecialy interested in:

The projects that we are interested in are expected to develop market-driven solutions for products, technology-based services or methods which have strong worldwide market potential. The special attention is paid to the clear IPR field.

We are interested in co-financing the projects and looking for funds from UE in terms of partnership between academia and business.

In case of any questions please do not hesitate to contact us at: partnering@cebim.pl

Get the project proposal form: .pdf, .doc

Wróć do góry